Plavební kanál

Vchynicko-tetovský plavební kanál

Vodní kanál byl postaven před asi 200 lety k dopravě dřeva z
rozsáhlých doposud nedotčených lesů nad Modravou. Obcházel
nesplavný úsek řeky Vydry. (Navržená alternativa - vystřílet
balvany v korytě Vydry - nebyl pro vysoké náklady realizován.
Naštěstí!) Kanál začíná u rechlí, hradlového mostu na Vydře, kde
se původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu.

Naučná stezka podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou
kraje kolem Srní.

KONTAKT

Penzion STARÉ SRNÍ

TEL./FAX:+420 376 599 413

MOBIL:+420 606 179 512

Srní 123
PSČ 341 92