Vchynicko-tetovský plavební kanál
Vchynicko-tetovský plavební kanál
Vodní kanál byl postaven před asi 200 lety k dopravě dřeva z rozsáhlých doposud nedotčených lesů nad Modravou. Obcházel nesplavný úsek řeky Vydry. (Navržená alternativa - vystřílet balvany v korytě Vydry - nebyl pro vysoké náklady realizován. Naštěstí!) Kanál začíná u rechlí, hradlového mostu na Vydře, kde se původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu. Naučná stezka podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou kraje kolem Srní.

KONTAKT

Penzion STARÉ SRNÍ

TEL./FAX:+420 376 599 413

MOBIL:+420 606 179 512

Srní 123
PSČ 341 92