Povydří
Povydří
Spisovatel Karel Klostermann popsal údolí Vydry jako „divokou rokli, neobydlenou pustinu nevšední krásy, a není výstižnějšího popisu. Ke zpřístupnění došlo poté v roce 1888 postavením cesty na pravém břehu řeky,po níž dnes vede úchvatná naučná stezka pro turisty. Začíná u Antýglu (parkoviště) a po 7 km ústí ven na Čeňkově Pile (přibližně uprostřed je možnost občerstvení v historické Turnerově chatě, kde je také doma slavný Vydrýsek). Zlatavě hnědá voda pramenící v rašeliništích a obří balvany vytvářejí nezapomenutelné scenérie Povydří.

KONTAKT

Penzion STARÉ SRNÍ

TEL./FAX:+420 376 599 413

MOBIL:+420 606 179 512

Srní 123
PSČ 341 92